Moravská vodárenská, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Královéhradecká provozní, a.s. Středočeské vodárny, a.s. 1.SčV, a.s.
www.voss.czZákazníciAbeceda zákazníkaUplatnění škodní události

Uplatnění škodní události

Při provozování vodohospodářské infrastruktury dochází v některých případech vlivem poruch či nepředvídatelných provozních událostí ke škodám. Naše společnost se snaží v rámci svého pojištění vycházet vstříc svým klientům a v případě způsobené škody a oprávněného nároku na náhradu škody tuto způsobenou škodu uhradit.

 

Uplatnění škody má však svá pevně stanovená pravidla, která jsou závazná jak pro nás, jako provozovatele, tak i pro naše zákazníky jako potencionální poškozené klienty. Přesto a stane-li se že dojde ke způsobení škody je nutné postupovat dle daných pravidel tak, aby bylo možné oprávněnost škody posoudit a v případě oprávněnosti zpracovat a předat podklady pojišťovně.

Zásady a postupy:

1) škoda musí být způsobena bezprostředně provozování infrastruktury. Do těchto nezahrnují škody způsobené např. poškozením prádla při praní v místě poruchy, kde byli klienti na poruchu včas informováni vyvěšením letáků či zasláním bezplatné SMS informace, které zasíláme zaregistrovaným klientům. Nejste-li zaregistrováni, je toto možné provést ve právě zde.

 

2) zákazník je povinen způsobenou škodu v co nejkratší době od vzniku nahlásit vodárně. Způsob prvního nahlášení je možný  telefonicky nebo písemně na adresu. Nejrychlejším způsobem je však využití elektronické e-mailové komunikace a zaslání na adresu www.voss.cz.

 

3) je nutné pořídit fotografie z průběhu celé škodní události a to jak místa, tak poškozených věcí a tyto připojit k zaslanému požadavku

 

4) při požadavku uplatnění a stanovení výše škody je si nutné uvědomit, že škodu nelze vyčíslit odhadem, ale je vždy vyčíslena na základě skutečných nákladů a to jak na nové věci tak na opravy. Velmi vítaným doplňkem je v případě poškození zařízení vyjádření odborného servisu ke stavu poškození a případné stanovení odhadu nákladů na opravu. Opravu vždy konzultujte s našim technikem, zda je vhodné vůbec věc opravovat.

 

5) součástí požadavku by vždy měl být seznam s poškozenými věcmi, kde se uvádí nejen cena pořizovací, ale i stáří

 

6) další důležitou součástí je přesný popis vzniku škodní události tz. nejen popis věcí, ale i datum a hodiny (alespoň přibližné) kdy ke škodě došlo, pravděpodobnou příčinu, je-li vám známo, uvést i jména pracovníků vodárny, kteří s vámi spolupracovali při prvním ohledání místa škody

 

7) Velmi důležitou informací na kterou pak zákazníci často zapomínají je uvedení svého jména a příjmení, kontaktního telefonu a e-mailu nebo adresy pro zaslání korespondence a čísla účtu, na který se má případné plnění poukázat.

 

Pro jednodušší řešení pak předkládáme dva různé vzory prvotního hlášení u způsobené škodě, které je možné využít  vzor1 hlášenky     a               vzor2 hlášenky

 

 

Toto jsou základní prvotní úkony, které je vždy nutné provést a zajistit, aby bylo možné škodu zmapovat, ověřit, zpracovat a v případě uznání jako opodstatněné předat dále pojišťovně k řešení. Pojišťovna pak spolupracuje s odpovědným technikem společnosti, který je i vaší kontaktní osobou a který vás vždy bude informovat o postupu řešení vaší případné škody.

 

 

Naše společnost se snaží maximálně vycházet vstříc svým zákazníkům, ale současně i naše společnost očekává, že naši zákazníci budou korektní i k nám a nebudou uplatňovat ne-li vymýšlet škody, které buď nevznikly nebo byly zinscenovány. Tyto pak jsou brány jako podvodné se všemi dopady na klienty, kteří se tohoto podvodného jednání dopouští.

 

 

Důležité kontakty
Zákaznický mobil:

601 279 279

Kontaktní e-mail:

 info@voss.cz 

Pozor!

Neslouží k ohlašování poruch a havárií, je pouze kontaktní

datová schránka:

iwfuegx

Anketa

Uvítali byste v restauracích karafu obsahující pitnou vodu z kohoutku?

Ano, měl by to být standard 88% (60)
Ano, alespoň na požádání 4% (3)
Nepotřebuji tuto službu 0% (0)
Nepiju vodu z kohoutku 7% (5)
Kalkulačka spotřeby vody

estimez-conso-3.swf

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Infolinka: 601 279 279

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01  Sokolov
napište nám | www.voss.cz

YTB