Moravská vodárenská, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Královéhradecká provozní, a.s. Středočeské vodárny, a.s. 1.SčV, a.s.

Provádění projektové a inženýrské činnosti

www.voss.czSlužbyProvádění projektové a inženýrské činnosti
SMS info
Rezervační systém
Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody

Kvalita vody

informace a přehled o kvalitě dodávané vody

 

Platba na terminálech SAZKY
Platba na terminálech SAZKY

Provádění projektové a inženýrské činnosti.

Na základě Živnostenského listu vydaného podle čl. III, bod 3, zákona č. 286/1995 Sb. má Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. oprávnění k projektové činnosti.

kontakt: Ing. Jiří Braun
tel.: 352 304 273
e-mail: Jiri.Braun@voss.cz

 

VODÁRENSTVÍ

 • jímání povrchové a podzemní vody
 • čerpací stanice
 • vodojemy
 • skupinové vodovod
 • vodovodní rozvodné sítě
 • hydraulické model
 • sanace a rekonstrukce vodovodních sítí
 • bezvýkopové technologie
 • provozní řády vodárenských systémů
 • pasporty vodárenských systém
 • zajištění veškeré inženýrské činnosti v rámci jednotlivých stupňů projektové přípravy 

STOKOVÁNÍ

 • technologie čištění odpadních vod
 • komunální čistírny odpadních vod - navrhování, modernizace, rekonstrukce
 • diagnostika a posouzení účinnosti ČOV
 • provozní a kanalizační  řády čistíren odpadních vod a stokových systémů
 • stoky a stokové sítě gravitační, tlakové systém
 • čerpání odpadní vody
 • odlehčovací komory a posouzení vlivu na recipient
 • sanace a rekonstrukce stokových sít
 • pasporty stokových sít
 • zajištění veškeré inženýrské činnosti v rámci jednotlivých stupňů projektové přípravy
Důležité kontakty
Zákaznický mobil:

601 279 279

Kontaktní e-mail:

 info@voss.cz 

Pozor!

Neslouží k ohlašování poruch a havárií, je pouze kontaktní

datová schránka:

iwfuegx

Anketa

Uvítali byste v restauracích karafu obsahující pitnou vodu z kohoutku?

Ano, měl by to být standard 88% (60)
Ano, alespoň na požádání 4% (3)
Nepotřebuji tuto službu 0% (0)
Nepiju vodu z kohoutku 7% (5)
Kalkulačka spotřeby vody

estimez-conso-3.swf

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Infolinka: 601 279 279

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01  Sokolov
napište nám | www.voss.cz

YTB