Moravská vodárenská, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Královéhradecká provozní, a.s. Středočeské vodárny, a.s. 1.SčV, a.s.

Kvalita vody

SMS info
Rezervační systém
Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody

Kvalita vody

informace a přehled o kvalitě dodávané vody

 

Platba na terminálech SAZKY
Platba na terminálech SAZKY

Informace o kvalitě vody  

 

Kontrolu kvality pitných vod, odpadních vod a kalů zajišťuje pro Vodohospodářskou společnost Sokolov, s.r.o. akreditovaná laboratoř Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. – laboratoř Sokolov, ve které je prováděna kontrola výsledků. 

Některé speciální analýzy pro Vodohospodářskou společnost Sokolov, s.r.o. zajišťují také akreditované laboratoře společností Pražské vodovody a kanalizace a.s., Povodí Ohře, státní podnik, ALS Czech Republic, s.r.o., Středočeské vodárny, a.s. a Zdravotní ústav se sídlem v Karlových Varech, centrum laboratoří Sokolov.

Laboratoře provádí také akreditované odběry vzorků v rozsahu prováděných zkoušek. Aktuálně platná osvědčení o akreditaci laboratoří Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. jsou k dispozici přímo v jednotlivých laboratořích.

 

Kvalita pitné vody je sledována již v průběhu výroby a to na úpravnách vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., dále na vodojemech a v distribuční síti a konečně přímo u zákazníka, kde je hodnocena podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění.

Kvalita vypouštěných odpadních vod je analyzována podle parametrů, které jsou stanoveny jednotlivými vodohospodářskými rozhodnutími pro dané místo vypouštění odpadní vody z čistírny odpadních vod nebo z kanalizační výusti. Dále se provádějí rozbory, které slouží ke stanovení výše poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle vyhlášky č. 293/2002 Sb., která provádí zákon o vodách č. 254/2001 Sb., a provozní sledování odpadní vody a kalů dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. provádějící zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001. Tato vyhláška předepisuje minimální rozsah a četnost sledování odpadní vody a kalů z ČOV.

 

Kvalita pitné vody na vybraných úpravnách za minulé období :

Přehled kvality pitné vody  01-12 2009 (dokument Adobe PDF)Přehled kvality pitné vody 01-12 2009

přehled kvality pitné vody 01-12 2010 (dokument Adobe PDF)přehled kvality pitné vody 01-12 2010

přehled kvality pitné vody 01-12 2011 (dokument Adobe PDF)přehled kvality pitné vody 01-12 2011

přehled kvality pitné vody 01-12_2012 (dokument Adobe PDF)přehled kvality pitné vody 01-12 2012

přehled kvality pitné vody 01-12_2013 (dokument Adobe PDF)přehled kvality pitné vody 01-12_2013

přehled kvality pitné vody 01-12 2014 (dokument Adobe PDF)přehled kvality pitné vody 01-12 2014

přehled kvality pitné vody 01-12 2015 (dokument Adobe PDF)přehled kvality pitné vody 01-12 2015

přehled kvality pitné vody 01-12 2016 (dokument Adobe PDF)přehled kvality pitné vody 01-12 2016

přehled kvality pitné vody 01-12 2017 (dokument Adobe PDF)přehled kvality pitné vody 01-12 2017

přehled kvality pitné vody 01-12 2018 (dokument Adobe PDF)přehled kvality pitné vody 01-12 2018

Důležité kontakty
Zákaznický mobil:

601 279 279

Kontaktní e-mail:

 info@voss.cz 

Pozor!

Neslouží k ohlašování poruch a havárií, je pouze kontaktní

datová schránka:

iwfuegx

Anketa

Uvítali byste v restauracích karafu obsahující pitnou vodu z kohoutku?

Ano, měl by to být standard 88% (60)
Ano, alespoň na požádání 4% (3)
Nepotřebuji tuto službu 0% (0)
Nepiju vodu z kohoutku 7% (5)
Kalkulačka spotřeby vody

estimez-conso-3.swf

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Infolinka: 601 279 279

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01  Sokolov
napište nám | www.voss.cz

YTB