Moravská vodárenská, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Královéhradecká provozní, a.s. Středočeské vodárny, a.s. 1.SčV, a.s.

Informace k fakturám

Platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou faktury, která musí být uhrazena v uvedené lhůtě splatnosti.
Fakturovanou částku hradí odběratel nebo jím smluvně určený plátce. Případný proces rozúčtování vodného a stočného jednotlivým uživatelům vody na nemovitosti (nájemníkům apod.) přísluší výhradně odběrateli (vlastníkovi či správci nemovitosti), nikoliv VOSS.

faktura 2013 vysvětlivky.pdf (dokument Adobe PDF)faktura 2013 vysvětlivky.pdf

 

Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr (např. u nemovitostí kde je využívána voda ze studně jako zdroj vody v objektu a z tohoto zdroje jsou produkovány odpadní vody), stanoví prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., k zákonu zákon_274_2001.doc (dokument MS Word)zákon_274_2001.Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, a  to zejména v příloze č. 12 citované prováděcí vyhlášky - Směrná čísla roční spotřeby vody.

Faktury obsahují:

 • základní platbu, která je za odebrané a odvedené množství vody
 • zahrnuté zálohy, které odběratel uhradil v průběhu fakturovaného období
 • výslednou částku k úhradě, případně částku, kterou odběratel obdrží zpět, pokud byly zálohy vyšší než základní platba    

    

  Informace na faktuře však mohou být i složitější, pokud v průběhu fakturovaného období došlo např. ještě k výměně vodoměru, změně ceny, změně kategorie apod.

  Přeplatky vracíme automatickým způsobem, jaký byl sjednán ve smlouvě, to znamená na účet uvedený ve smlouvě nebo složenkou na adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě

   

   

 • Splatnost faktur za vodné a stočné je v VOSS 14 dní ode dne odeslání.
  Faktury a 1. upomínky jsou zasílány obyčejně na adresu pro doručování odběratele (zákazníka, plátce, povinné osoby) uvedenou ve smlouvě nebo v jiné dohodě, případně v rozhodnutí státního orgánu.

  2. upomínka je zasílána doporučeně a obsahuje upozornění na možné přerušení dodávky vody.

   

   

   

   

   

 • Důležité kontakty
  Zákaznický mobil:

  601 279 279

  Kontaktní e-mail:

   info@voss.cz 

  Pozor!

  Neslouží k ohlašování poruch a havárií, je pouze kontaktní

  datová schránka:

  iwfuegx

  Anketa

  Uvítali byste v restauracích karafu obsahující pitnou vodu z kohoutku?

  Ano, měl by to být standard 88% (60)
  Ano, alespoň na požádání 4% (3)
  Nepotřebuji tuto službu 0% (0)
  Nepiju vodu z kohoutku 7% (5)
  Kalkulačka spotřeby vody

  estimez-conso-3.swf

  Aktuálně

  Akce Kohoutková

  Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

  Více informací na www.kohoutkova.cz

  Ostatní projekty VEOLIA

  Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

  Infolinka: 601 279 279

  Jiřího Dimitrova 1619, 356 01  Sokolov
  napište nám | www.voss.cz

  YTB