Moravská vodárenská, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Královéhradecká provozní, a.s. Středočeské vodárny, a.s. 1.SčV, a.s.

Fakturace

Fakturace

Účtování vodného a stočného provádíme v pravidelných cyklech neprodleně po odečítání vodoměrů v jednotlivých lokalitách, obcích a ulicích.

V zásadě je možné říci, že odběratelé od nás budou dostávat fakturu za odebranou a vypuštěnou vodu měsíčně nebo čtvrtletně, podle výše odběru.


Způsoby úhrady:

- fakturou

- bezhotovostně z Vašeho bankovního účtu – příkazem z účtu

- složenkou na jakékoliv poště

- v hotovosti na adrese zákaznického centra

 

Fakturace a ceny

Platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou faktury, která musí být uhrazena v uvedené lhůtě splatnosti.
Fakturovanou částku hradí odběratel nebo jím smluvně určený plátce. Případný proces rozúčtování vodného a stočného jednotlivým uživatelům vody na nemovitosti (nájemníkům apod.) přísluší výhradně odběrateli (vlastníkovi či správci nemovitosti), nikoliv VOSS. 
Součástí vystavených faktur jsou i zálohové platby, které řeší rovnoměrnost plateb v odečtovém období, kdy provozovatel zajišťuje nepřetržitě dodávky vody a odvádění odpadních vod, za které mu přísluší i průběžná úhrada vodného a stočného.

 

Dlužit za vodné a stočné se nevyplácí

Předejděte případnému přerušení dodávky vody. K tomu může dojít na základě ustanovení  zákon_274_2001.doc (dokument MS Word)zákon_274_2001.doc, odstavec 6 písm. g) - v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dní. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z výše uvedeného důvodu je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem.  


Nájemníky bytových domů upozorňujeme, že pokud v nemovitosti, ve které bydlí je z důvodu neplacení vodného a stočného přerušená dodávka vody, je odpovědnost za obnovení dodávek vody pouze na vlastníkovi nemovitosti (odběrateli), který je smluvním partnerem VOSS.

Důležité kontakty
Zákaznický mobil:

601 279 279

Kontaktní e-mail:

 info@voss.cz 

Pozor!

Neslouží k ohlašování poruch a havárií, je pouze kontaktní

datová schránka:

iwfuegx

Anketa

Uvítali byste v restauracích karafu obsahující pitnou vodu z kohoutku?

Ano, měl by to být standard 88% (60)
Ano, alespoň na požádání 4% (3)
Nepotřebuji tuto službu 0% (0)
Nepiju vodu z kohoutku 7% (5)
Kalkulačka spotřeby vody

estimez-conso-3.swf

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Infolinka: 601 279 279

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01  Sokolov
napište nám | www.voss.cz

YTB