Moravská vodárenská, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Královéhradecká provozní, a.s. Středočeské vodárny, a.s. 1.SčV, a.s.
www.voss.czVodohospodáři pomohli zmodernizovat dílny ZŠ
SMS info
Rezervační systém
Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody

Kvalita vody

informace a přehled o kvalitě dodávané vody

 

Platba na terminálech SAZKY
Platba na terminálech SAZKY

Vodohospodáři pomohli zmodernizovat dílny ZŠ

23. 11. 2016 |

Podpora technického vzdělávání na ZŠ - pomoc při modernizaci vybavení tolik potřebných dílen ZŠ Rokycanova Sokolov

Vodohospodáři pomohli zmodernizovat dílny

 

 


Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. (VOSS) si je vědoma problémů s obsazováním technicky orientovaných pracovních míst, a proto se její zaměstnanci rozhodli zapojit do akce „Podpora technického vzdělávání na ZŠ“ pomocí při modernizaci vybavení tolik potřebných dílen. V rámci firemního dobrovolnictví se 18. listopadu 2016 vydala čtveřice zaměstnanců do ZŠ Rokycanova v Sokolově, kde strávila celý den renovací pracovních desek.

 

 


Zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. každoročně pomáhají okolnímu prostředí formou firemního dobrovolnictví. Leckdy se tak pomůže neziskovým organizacím, které již nemusí shánět peníze pro realizaci drobných projektů. Společnost v rámci firemního dobrovolnictví uvolní své zaměstnance, ale například i techniku nutnou pro vykonání jednotlivých prací.


Vedení společnosti zavedlo firemní dobrovolnictví v roce 2011 a záleželo jen na zaměstnancích, zda se najdou dobrovolníci, kteří mají chuť pomoci. První akcí byla pomoc 14 dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti Domu dětí a mládeže v Sokolově.  Vodohospodáři přijali roli zahradníků a za pomoci zapůjčené mechanizace odstranili hromadu zeminy, srovnali okolní terén tak, aby mohla být větší část zahrady využívána dětmi. Pomoc pokračovala i v dalších letech, kdy zaměstnanci podpořili sokolovské kluby seniorů, občanské sdružení Chráněné bydlení, rokycanskou nemocnici či základní školy v provozovaném regionu.


Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. upřednostňuje pomoc potřebným prostřednictvím firemního dobrovolnictví před jednorázovou finanční pomocí. Zaměstnanci společnosti se minimálně jednou ročně objevují v roli dobrovolníků bez ohledu na profesi a věk v celé oblasti, kde VOSS působí.


Firemní dobrovolnictví je v dnešní době velmi frekventovaným pojmem. Jedná se o dobrovolnou pomoc firem neziskovému sektoru – firmy uvolní na určitý čas své pracovníky (případně techniku) a umožní jim pomoci potřebným. Firemní dobrovolnictví je forma pomoci okolnímu prostředí, ve kterém společnost působí. Vytváří příležitost pro dobré skutky a radost ze sdílení, která k dobrovolnictví neodmyslitelně patří. Prostřednictvím jednotlivých akcí má společnost možnost vlastními silami pomoci potřebným.
 

 

                  stav před                                                                stav po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 106 tisíc obyvatel na území  Sokolovska a Rokycanska. Její mateřskou společností jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., které jsou druhou největší vodohospodářskou společností v ČR. Společnost má  154 zaměstnanců, provozuje 4 úpravny pitné vody a 34 čistíren odpadních vod. Je na špičce v implementaci moderních technologií pro úpravu a čištění vody. Zásadní důraz klade společnost na spokojenost zákazníků a úsporu času při vyřizování jejich požadavků. Pro zákaznický servis je zavedeno call centrum. Kvalitní služby zajišťuje i certifikace dle normy jakosti EN ISO 9001. Společnost zajišťuje i řadu dalších činností, zejména projekční a inženýrské činnosti pro průmyslové zákazníky i zákazníky z řad municipalit, dále průmyslový outsourcing, nebo realizaci vodohospodářských staveb „na klíč“.

Důležité kontakty
Zákaznický mobil:

601 279 279

Kontaktní e-mail:

 info@voss.cz 

Pozor!

Neslouží k ohlašování poruch a havárií, je pouze kontaktní

datová schránka:

iwfuegx

Anketa

Uvítali byste v restauracích karafu obsahující pitnou vodu z kohoutku?

Ano, měl by to být standard 88% (60)
Ano, alespoň na požádání 4% (3)
Nepotřebuji tuto službu 0% (0)
Nepiju vodu z kohoutku 7% (5)
Kalkulačka spotřeby vody

estimez-conso-3.swf

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Infolinka: 601 279 279

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01  Sokolov
napište nám | www.voss.cz

YTB