Moravská vodárenská, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Královéhradecká provozní, a.s. Středočeské vodárny, a.s. 1.SčV, a.s.
www.voss.czNapouštění bazénů
SMS info
Rezervační systém
Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody

Kvalita vody

informace a přehled o kvalitě dodávané vody

 

Platba na terminálech SAZKY
Platba na terminálech SAZKY

Napouštění bazénů

1. 4. 2018 |

V poslední době začaly teploty výrazně stoupat a blížící se teplé období motivuje některé optimistické majitele bazénů k jejich překotnému napouštění.

Každým rokem některé z nich nemile překvapí rezavá voda v jejich bazénu a sousedy v okolí někdy potrápí zakalená voda.

Podle Bc.Miroslava Sýkory manažera provozu Sokolov, totiž při napouštění bazénu dochází k nárazovým změnám hydraulických poměrů v síti. „V tom případě se začnou  uvolňovat usazeniny z vnitřního povrchu vodovodní sítě a tím dojde k zakalení vody. Bohužel velmi často se to pak projeví nejen v místě odběru, ale i v poměrně širokém okolí“, čím ž je ovlivněna kvalita vody pro řadu odběratelů. S tímto  máme v posledních letech dost neblahé zkušenosti, doplňuje Ing.Jan Novák, manažer provozu Rokycany.   

Přímé napouštění bazénů vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu je proto nezbytné předem oznámit na odborná pracoviště Vodohospodářské společnosti Sokolov. Nejvhodnější je přímé kontaktování dispečinku (352304255) nebo pracovníků provozu vodovodů (Sokolovsko 603865605, Rokycansko 737269988). Získáte tam pokyny, jak postupovat, aby nedošlo k ohrožení kvality vody.

Pro prehrani filmu potrebujete Flash Player.

 

Co s bazénem v letních měsících ?

V letních měsících by majitelé bazénů neměli zapomínat na pravidelnou kontrolu vody. Proto akreditovaná laboratoř SČVK, pracoviště Sokolov nabízí všem zájemců rozbory vody z jejich bazénů, ale i z přírodních zdrojů.

„Kvalita vody se může v  letních měsících výrazně měnit, proto klientům doporučujeme její kontrolu,“ 
řekl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Odběr vody z bazénů podléhá přísným pravidlům. Například je nutné provést odběr vzorku maximálně 18 až 20 hodin před jeho předáním do laboratoře. Odebírající by měl mít umyté ruce. Vzorek bazénové vody se odebírá z hloubky 15 centimetrů pod hladinou a minimálně třicet centimetrů od okraje bazénu. Všechny pokyny se zákazníci dozví od pracovnic laboratoře. Mikrobiologický a fyzikálně chemický rozbor u soukromých bazénů přijde zákazníka na 500 Kč vč. DPH.


Kromě kontroly vody v bazénech nabízí akreditovaná laboratoř i kontrolu vody ze soukromých studní. Ta by se měla uskutečnit nejméně jednou za rok. Rozbory vod ze soukromých studní  ukázaly v loňském roce , že 95 % analyzovaných vzorků vod z těchto studní neodpovídá alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody. Nejčastěji byly nevyhovující mikrobiologické ukazatele. V nezanedbatelných případech byly překročeny limity dusičnanů (limit 50 mg/l) a také limity pro hodnotu zákalu nebo železa.

Důležité kontakty
Zákaznická linka:

840 111 111

Zákaznický mobil:

601 279 279

Havarijní linka:

840 111 111

Kontaktní e-mail:

 info@voss.cz 

Pozor!

Neslouží k ohlašování poruch a havárií, je pouze kontaktní

datová schránka:

iwfuegx

Anketa

Uvítali byste v restauracích karafu obsahující pitnou vodu z kohoutku?

Ano, měl by to být standard 88% (60)
Ano, alespoň na požádání 4% (3)
Nepotřebuji tuto službu 0% (0)
Nepiju vodu z kohoutku 7% (5)
Kalkulačka spotřeby vody

estimez-conso-3.swf

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Infolinka: 601 279 279

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01  Sokolov
napište nám | www.voss.cz

YTB